Resum executiu

Resum executiu

Una Barcelona resilient, justa i sostenible

La competitivitat, sostenibilitat i equitat són els elements claus per al desenvolupament de l’agenda econòmica de Barcelona, els indicadors a finals de 2019 il·lustraven unes dades competitives, sostenibles i una situació social que mostraven una perspectiva de creixement notablement bona.

L’ecosistema econòmic de Barcelona és divers i compta amb un ample ventall de sectors productius i àmbits específics, però destaquen d’entre tots ells sis sectors estratègics, bé pel pes que tenen a nivell d’impacte a l’economia de la ciutat o bé pel seu valor tàctic a nivell de reputació i posicionament internacional.

Els sectors estratègics són claus per raons diverses, com són el futur del desenvolupament tecnològic, l’impacte culturali d’identitat, el valor diferencial, l’atractiu de la ciutat així com les possibilitats de sinergies a l’abast del teixit econòmic barceloní. Els sectors són els següents:

gráfico pag 6

El sector digital
El sector creatiu
L’economia de proximitat

gráfico pag 6

L’economia del visitant
La indústria 4.0
Salut i Bio

Aquests sectors s’han de potenciar a través de polítiques d’impuls sectorial imesures específiques a curt i mitjà termini a desenvolupar en l’exercici de formulació estratègica i de planificació econòmica de la dècada vinent.


La pandèmia global i la crisi econòmica que ha desencadenat, ha tingut un impacte negatiu molt important que han canviat les previsions econòmiques de Barcelona i la incertesa en aquest pla que s’ha generat.


L’evolució econòmica es preveu amb una recuperació en forma de V asimètrica, amb una primera etapa d’impacte, on es produeix una destrucció i desacceleració molt ràpida de l’economia, que després de l’activació del teixit econòmic i l’impuls de mesures per la seva dinamització es preveu que permetin progressivament una acceleració de l’economia fins a situar-la al punt de partida abans de la crisi.

La paralització gairebé en tots els àmbits de l’activitat econòmica de la ciutat, colpint gairebé tots els sectors estratègics, tot i que amb alguna excepció en el sector digital, l’impacte en termes de llocs de treball i capacitat empresarial ha estat molt important.

 

El Barcelona Green Deal construeix una estratègia robusta, més enllà de l’agenda econòmica, per respondre als reptes actuals i futursde la ciutat. El creixement sostenible, el canvi climàtic, la identitat i la cultura, el lideratge digital i internacional són només alguns dels reptes actuals.

 

La crisi de la COVID-19 ha suposat un nou repte: la salut pública, i una resposta eficaç a la crisi. L’Ajuntament de Barcelona va crear el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica (CECORE) amb l’objectiu d’establir un mecanisme de coordinació per abordar el pla d’acció específic, les mesures i accions necessàries per a la recuperació econòmica de Barcelona.

 

Per fer front als reptes de l’agenda econòmica caldrà tenir en compte l’activació de les palanques competitives de Barcelona, alineades amb les tendències de futur per tal de dissenyar un pla d’acord amb els principals canvis en la societat, l’ambient, la tecnologiai l’economia del futur.

 

Visió

 

· Situar Barcelona com a referent internacionalment en tots els eixos vertebradors econòmics i socials de la ciutat establint un pacte socioeconòmic entre totes les institucions, empreses, entitats i ciutadania.

 

Missió

 

· La construcció d’un full de ruta integral materialitzat en l’establiment de 3 Eixos Estratègics, que agrupen 10 Objectius, i un total de 66 accions concretes.

 

Els eixos estratègics del Green Deal corresponen als elements claus de l’agenda econòmica que es mencionava a l’inici, per tal de fer una Barcelona competitiva, sostenible i equitativa.

 

Per tal de garantir que el Barcelona Green Deal està estructurat i contempla respostes a tots els reptes i obstacles, els eixos estratègics es declinen en objectius estratègics contenen 66 accions concretes, que es traduiran en resultats tangibles al creixement econòmic de Barcelona.

Barcelona | Edición #01

04

Hot daily news right into your inbox.

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.
Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.